On drinking tea alone

English:

liquid love flowing

from a porcelain vessel

shaped to hold

warmth and comfort,

…each sip

soothes the soul.

Hiligaynon/Ilonggo:

inom-inom sang cha –

ga-isahanon apang masadya!

tumalagsahon ini nga tini-on

sa katapusan sang panag-on.

Akon ginapasalamatan ini nga dulot,

gikan sa akon bana,

mapinalangga-on nga kaupod.

Hala sige higop sining matam-is nga ilimnon

samtang nagahanduraw

sang iya matam-is nga pololongon.